Ole, Michelle & Janus Christiansen


Sæt kryds ved Y til kommunal- & Regionsvalget.

"Så er du sikker på at løfterne bliver overholdt"

ole

Ole Eli Overby Klein Christiansen


Ole er født d. 11. September 1984,
gift med Michelle og far til 5 børn.

michelle

Michelle Damgaard Christiansen


Michelle er født d. 09. Februar 1991.
gift med Ole og mor til Janus.

janus

Janus Eli Overby Klein Damgaard Christiansen


Janus er født d. 26. maj 2014,
Søn af Ole & Michelle

Kontakt !

Ole, Michelle & Janus Christiansen
Skolekobbel 20
DK-6510 Gram

E-mail: familien@Christiansenmail.net
Web:    www.FamilienChristiansen.net